Gjellum grendehus


For leie av Gjellum, fyll ut bookingskjemaet ved å klikke på "Trykk her for booking" på høyre side. Bruk kalenderen til høyre for å finne ledig dato. Blått er opptatt.
Ved evt. spørsmål, ta kontakt på e-post gjellum@heggedalil.no


I e-posten må det fremgå navn, alder og tlf på ansvarlig leietager samt navn og adresse til den som skal ha tilsendt faktura. Gjør deg kjent med nedenstående utleieregler.

Sentralt i Heggedal ligger Gjellum grendehus, som driftes av Heggdal Il. Her har HIL kontorer og besøksadresse. Til utleieformål har man to saler med sitteplass til henholdsvis 80 og 100 personer, men ikke samtidig. Kjøkken, garderobe og tre toaletter (HC) gjør stedet egnet for store forsamlinger. Salene kan leies enkeltvis eller man kan leie hele huset.
Festsalen ligger i den eldste delen av bygget til venstre når man kommer inn i gangen.
Storsalen ligger til høyre i gangen. Denne salen har et idrettslig preg med pokalskap og ribbevegg.

Pris: Alle priser er inkludert vask.
 • Fredag, lørdag, søndag: kr 2900,- pr døgn for èn sal m/kjøkken. Hele huset kr 4200,- pr døgn.
 • Hverdager kr 1000,- pr sal u/kjøkken og kr 1500,- pr sal m/kjøkken.
 • Ekstra timer utover normal leietid kr 300 pr time.
Utleietider:
 • Fredagsdøgn er fra kl 1800-1100
 • Lørdagsdøgn er fra kl 1200-1100
 • Søndagsdøgn er fra kl 1200-2300
 • Hverdager kl 1800-2300.
 • Leie av enkelttimer kr 300/t.

Utleieregler for Gjellum (gjeldende fra 1. aug 2017):
 • Leietager skal være fylt 25 år og skal hele tiden være tilgjengelig på mobiltelefon og fysisk tilstede på Gjellum.
 • BRANN. Leietager plikter å sette seg inn i branninstruks (er oppslått flere steder i lokalet), kjenne til lokalisering av slukkeapparater og nødutganger. Det må ikke være noen hindringer plassert i nødutgangene. BRANN varsles til 110. Ved feilalarm tastes: 1,2,3,4 og deretter GRØNN knapp (reset). Ring så 66 76 42 50 slik at Brannvesenet IKKE rykker ut. Det må utvises stor aktsomhet ved bruk av stearinlys. Røyking skal ikke forkomme innendørs eller langs yttervegger eller i nærheten av brennbart materiale.  Dette punktet SKAL i sin helhet gjøres kjent for alle deltakere ved start av arrangementet. Leietaker må selv dekke kostnader ved unødvendig utrykning. Eksempler på årsaker til at brannvesenet sender gebyrer på unødvendig utrykning er :
  • Stekos fra komfyr
  • Utløst manuell brannmelder uten at det brenner
  • Bruk av røykmaskin o.l.
 • Samtlige bygninger og inventar skal behandles med forsiktighet, slik at det ikke oppstår unødig skade. Leietaker er økonomisk ansvarlig for oppståtte skader.
 • Gjellum skal forlates i samme stand som man overtok det. Hvis det er avvik når man overtar lokalet, skal dette meldes til gjellum@heggedalil.no.
 • Alt utstyr på kjøkkenet skal være vasket og satt på plass i skapene og oppvaskmaskinen tømt for vann og avslått (se oppslått brukerveiledning).
 • Kaffetrakter skal være tømt og avslått (se oppslått brukerveiledning).
 • Alt av søppel legges i søppelposer som legges i containeren ute på gårdsplassen eller tas med dersom containere er fulle.
 • Husk å sjekke at vinduer og dører er lukket og låst, alt av lys skrus av.
 • Naboloven gjelder, dvs at det ikke skal være sjenerende støy etter kl 2300.
 • For ungdomsfester(16-24 år) gjelder spesielle regler. Da stilles det krav om profesjonelle vektere og at det er en foreldregruppe som står ansvarlig. Opplegget for festen må godkjennes av idrettslaget.
 • Husk at det også skal ryddes utendørs
 • Parkering på anvist parkeringsplass.
 • Utleienøkkel skal alltid oppbevares i nøkkelboks.
Oppbevaring av eget utstyr og verdisaker gjøres på eget ansvar.

Faktura kommer i posten og leie skal betales 14 dager før leiedato.


Avbestilling: Avbestillinger senere enn 14 dager før leiedato, vil bli belastet med halve leieprisen.

Avbestilling gjøres kun til gjellum@heggedalil.no
Trykk her for booking