Utleieregler for Gjellum:

Leietager skal være fylt 25 år og skal hele tiden være tilgjengelig på mobiltelefon og fysisk tilstede på Gjellum.

BRANN. Leietager plikter å sette seg inn i branninstruks (er oppslått flere steder i lokalet), kjenne til lokalisering av slukkeapparater og nødutganger. Det må ikke være noen hindringer plassert i nødutgangene. BRANN varsles til 110. Det må utvises stor aktsomhet ved bruk av stearinlys. Røyking skal ikke forkomme innendørs eller langs yttervegger eller i nærheten av brennbart materiale. Dette punktet SKAL i sin helhet gjøres kjent for alle deltakere ved start av arrangementet.


Det må søkes tillatelse fra brannvesenet ved overnatting.

Samtlige bygninger og inventar skal behandles med forsiktighet, slik at det ikke oppstår unødig skade. Leietaker er økonomisk ansvarlig for oppståtte skader.


Gjellum skal forlates i samme stand som man overtok det. Hvis det er avvik når man overtar lokalet, skal dette meldes til gjellum@heggedalil.no

Alt utstyr på kjøkkenet skal være vasket og satt på plass i skapene og oppvaskmaskinen tømt for vann og avslått (se oppslått brukerveiledning).

Kaffetrakter skal være tømt og avslått (se oppslått brukerveiledning).

Alt av søppel legges i søppelposer som legges i containeren ute på gårdsplassen.


Husk å sjekke at vinduer og dører er lukket og låst, alt av lys skrus av.


Naboloven gjelder, dvs at det ikke skal være sjenerende støy etter kl 2300.

For ungdomsfester (18-24 år) gjelder spesielle regler. Da stilles det krav om profesjonelle vektere og at det er en foreldregruppe som står ansvarlig. Opplegget for festen må godkjennes av driftstyret eller formann i idrettslaget.


Husk at det også skal ryddes utendørs.

Parkering på anvist parkeringsplass.

Oppbevaring av eget utstyr og verdisaker gjøres på eget ansvar.

Faktura kommer i posten og leie skal betales 14 dager før leiedato.

Avbestilling: Avbestillinger senere enn 14 dager før leiedato, vil bli belastet med halve leieprisen.

Avbestilling gjøres kun til gjellum@heggedalil.no